GDPR

Responsabilul pentru protecția datelor la Labplus S.A.: Magdalena Kutiak-Pecka, e-mail: rodo@labplus.pl

 

Având un respect deosebit pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, am dezvoltat un proiect de protecție a datelor cu caracter personal la Labplus S.A. Vă asigurăm că acțiunile întreprinse de Administrator pentru a proteja în mod eficient și complet datele cu caracter personal care ne-au fost încredințate sunt necesare, respectă legislația națională și a UE și sunt adecvate nevoilor dumneavoastră și ale noastre.

Mai jos găsiți documente de descărcare care vă vor familiariza cu tema protecției datelor cu caracter personal sau vă vor facilita contactarea noastră cu privire la protecția sau modificările datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

 

I) Clauze informative: adică cine vă administrează datele, în ce scop, pentru cât timp și care sunt drepturile dumneavoastră asociate cu acestea. Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul clauzelor sau la aplicarea lor, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresele de e-mail furnizate în clauze.

II) Politica de confidențialitate: Pentru persoanele ale căror date le prelucrăm, am pregătit o Politică de confidențialitate și am împărțit-o în trei părți

  • Informații comune care conțin informații despre administrarea datelor comune tuturor persoanelor ale căror date le prelucrăm;
  • Partea A – pentru vizitatorii site-urilor noastre web;
  • Partea B – pentru utilizatorii aplicației LabTest Checker.

Vă rugăm să vă familiarizați cu Politica de confidențialitate înainte de a utiliza produsele noastre, unde veți găsi răspunsuri la întrebări privind modul în care colectăm datele cu caracter personal, modul în care le gestionăm, modul în care sunt profilate datele, cum să depuneți o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, transferul datelor cu caracter personal către țări terțe și perioadele de păstrare a datelor.

Politica de confidențialitate

III) Documente pentru exercitarea drepturilor: Informații despre obligațiile, drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate și informații despre protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aici veți găsi toate informațiile necesare privind posibilitatea de a trimite comentarii, comenzi, rezervări și solicitări referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal administrate de noi, împreună cu instrucțiunile de trimitere.

Exercitarea drepturilor

Un document standard pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv raportarea modificărilor la datele cu caracter personal, corectarea datelor, ștergerea, retragerea consimțământului și alte acțiuni pe care le puteți solicita Administratorului să le execute.

Solicitare către administrator